Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Buro A.D.O.K..