Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van De Beer/Zwarts.