Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Tjallina den Heijer prakt. therap. en ontsp..